logo firmy NaCo.cz hlavička stránky
obrázek nad menu
blikající dekorativní obrázek
 
blikající dekorativní obrázek
obrázek nad menu
úvod - odkaz
www stránky - odkaz
postery - odkaz
prezentace - odkaz
aplikace - odkaz
reference - odkaz
kontakt - odkaz
obrázek pod menu
Přidat k oblíbeným   Přidat k oblíbeným

AplikaceNabídka našich služeb se nově rozšířila i o programování uživatelských aplikací. Námi vyvíjené aplikace jsou pro Vás jako uživatele snadno ovladatelné. Každá aplikace je vytvářena na zakázku přesně podle Vašich požadavků. Zde uvádíme příklady některých aplikací a možnosti jejich využití:


Databázové systémy

Databáze umožňuje ukládat, upravovat a zpracovávat jakákoliv data. Jste-li například řešiteli vědecké studie, můžete nasbíraná data průběžně ukládat do databáze přes uživatelsky příjemné a jednoduché rozhraní. Při zpracování studie Vám pak databáze snadno nabídne data uspořádaná podle zadaných kritérií. Databáze může být uložena lokálně nebo můžete, díky internetu, data sdílet se spolupracovníky z celého světa.


Redakční a publikační systémy

Pro elektornické časopisy, publikace nebo informační systémy pro Vás vytvoříme komplexní aplikaci, která Vám umožní spravovat redakční radu, psát, upravovat a schvalovat články a zároveň zajistí publikaci příspěvků. Tyto systémy se dají využít v síti internet stejně jako při vnitropodnikové komunikaci. Novou dimenzi zpracování a prezentace informací pak nabízí využití technologie XML.


Zkušební systémy

Potřebujete ověřit znalosti u svých studentů nebo zaměstnanců? Pak jsou právě pro Vás určeny naše zkušební systémy. V testech je možné využít kromě textového zadání otázek také obrázky, video nebo zvuk. Je tedy možné prověřit komplexně znalosti zkoušeného. Otázky a odpovědi si vytváříte sami podle vlastních požadavků.


Multimediální CD prezentace

Chcete-li své zákazníky oslovit, nabídněte jim multimediální prezentaci Vaší firmy na CD-ROM. Budou si tak moci v klidu projít veškeré informace, které jim budete chtít sdělit. Tato forma prezentace je však vhodná i v případě, že pořádáte vědecký kongres. Na multimediálním CD může být program setkání, abstrakta příspěvků nebo i kompletní přednášky a postery, fotografie a video či reklamní materiál Vašich sponzorů.

Hranice má jen Vaše fantazie